http://grazynaostaszewska.pl/files/gimgs/15_go-atelier.jpg

Grażyna Ostaszewska mieszka i tworzy Białymstoku na Podlasiu. Malarstwem zajmuje się profesjonalnie od 1980 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków - Polska Szuka Użytkowa.

Głównym tematem jej prac jest koń. W Polsce koń był szczególnie popularnym tematem malarskim, malowali go najwięksi. Artystka podejmując ten temat sięga nie tylko tradycji sztuki polskiej, ale przede wszystkim szuka źródła inspiracji w skojarzeniach wynikających z wiedzy o przedmiocie. Dlatego wyraża się językiem mimo wszystko współczesnym. Jest to swoisty realizm-odczucie czy pamięć o coraz rzadszym zjawisku w naszym życiu codziennym jakim jest koń, a nie jego ilustracja.

Artystka stosuje własne środki wyrazu. Wykorzystuje różne techniki malarskie: olej, akryl, akwarela. Technikę którą opanowała do perfekcji jest łączenie akwareli, suchej pasteli i piórka. Posługuje się warsztatem malarskim z wielką swobodą i znawstwem. Prace emanują wrażliwością wyczuciem barw i wyróżniają się profesjonalizmem.

Obrazy jej autorstwa zdobią wnętrza prywatnych kolekcjonerów między innymi z Polski, Kanady,Niemiec ,Włoch, Stanów Zjednoczonych , Chin. Maluje zarówno z natury jak też i ze zdjęć.Grażyna Ostaszewska lives and works in Białystok in Podlasie Region, Poland. She has
been professionally engaged in painting since 1980. She is a member of the Association
of Polish Artists - Polish Industrial Art.

The main theme of her work is a horse. In Poland, the horse was a particularly popular painting theme, it was painted by the greatest. The artist works with this theme by refering not only the tradition of Polish art, but mainly looking for sources of inspiration in the associations arising from the knowledge of the object. Therefore she expresses the nevertheless modern language. It is a kind of reality-feeling or memory of ever rarer phenomenon in our everyday life which is the horse, not its illustration.

The artist uses its own means of expression. She uses a variety of painting techniques: oil, acrylic, akwarela. The techniques mastered to perfection is to combine watercolor, dry pastels and pen. She uses painting workshop with great ease and expertise. The works exude a sense of color sensitivity and stand out with professionalism.

Her paintings adorn the interiors of private collectors from among others Poland, Canada, the United States and China. She paints both from nature as well and the pictures.